acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

RedakcjaRedakcja naukowo - dydaktyczna AUL Folia Archaeologica:
prof. Anna Marciniak - Kajzer (redaktor naczelny)

prof. Lucyna Domańska

prof. Maria Magdalena Mączyńska

dr Aldona Andrzejewska