acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Artykuły do pobrania

Nr 27

Andrzejewska Aldona, Zespół kafli renesansowych z ratusza w Bytomiu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 103-119.

Dąbrowska Maria, Na temat studiów nad kaflarstwem i urządzeniami grzewczymi słów kilka, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 5-9.


Długoszewska Wiktoria, Pietrzak Janusz, Wstępna informacja o kaflach z Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 roku , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 135-159.


Garas Marta, Zespół Kafli gotyckich z Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 179 - 200.


Hadamik Czesław, Zbiór fragmentów kafli średniowiecznych i nowożytnych z badań zamku w Chęcinach, woj. świętokrzyskie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 10-31.

Kajzer Leszek, O kaflach z Modliszewic czyli o piecach elity czasów wazowskich, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 33 - 47.

Marciniak - Kajzer Anna, System grzewczy zamku w Narzymiu. Wstępna próba rekonstrukcji , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 77 - 87.
Olejnik Jarosław, Kafle z zamku radomskiego , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 49 - 75.