acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Artykuły do pobrania

Nr 28

Jakub Affelski, Dwie brązowe siekierki z okolic Pułtuska, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 161-166.

Marcin Dziewanowski, Stan badań nad przemysłem środkowo-późnoneolitycznym na Pomorzu Zachodnim, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 25-56.

Jacek Górski, Przemysław Makarowicz, Adam Wawrusiewicz, Podstawy datowania trzcinieckiegi kręgu kulturowego w Polsce środkowej na przykładzie materiałów ze stanowiska w Polesiu w dorzeczu Bzury , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 91-127.

Sławomir Kadrow, Procesy eneolityzacji Europy - wybrane zagadnienia, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 75-89.

Krzysztof Kowalski, Agnieszka Matuszewska, Źródła kultury ceramiki szrunowej ze stanowiska 23 w czelinie w świetle problematyki wyposażenia grobów ze schyłku neolitu i początku epoki brązu nad dolną Odrą, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 57-73.

Marcin Ignaczak, Grodziska strefy lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza. Wstęp do dyskusji., "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 173-186.

Magdalena Piotrowska, Karolina Kot, Figurka zoomorficzna ze stanowiska Beszyn 7, powiat włocławski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 167-172.

Magdalena Piotrowska, Karolina Kot, Materiały ze schyłku okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego ze stanowiska Smólsk 1, powiat włocławski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 187-218.

Mariusz Pochylski, Andrzej Kowalczyk, Tak zwana ceramika husycka z Nowej Wsi, stan. 6, dm. Włocławek, woj. kujawsko - pomorskie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 227-245.

Katarzyna Schellner, Ciałopalne cmantarzysko ludności kultury łużyckiej z Januszewic stanowisko 14, pow. Opoczno, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 129-160.

Antoni Smoliński, Tomasz Ważny, , Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku, woj. mazowieckie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 119-226.

Marcin Wąs, , "Janisławickie" i "wstęgowe" koncepcje rdzeniowania wiórowego. Próba konfrontacji technologicznej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 28, Łódź 2011, s. 5-23.