acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Artykuły do pobrania

Nr 29

Wojciech Iwańczak, Kulturowe aspekty broni średniowiecznej w refleksji Andrzeja Nadolskiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 5-13.

Sven Ekdahl, Bronzezeitliche Petroglyphen mit Waffendarstellungen in Schweden, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2011, s. 14-37.

Juliusz Tomczak, Roman military equipment in the 4th century BC: pilum, scutum and the introduction of manipular tactics , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 38-65.

Mikalai Plavinski, Old Russian graffiti as sources of weapon history: preliminary statements, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 66-82.

Andrzej Janowski, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło, A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 83-110.

Piotr N. Kotowicz, Na tropie spektakularnej omyłki. Nowe spojrzenie na toporek z „napisem” z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 111-121.

Olgierd Ławrynowicz, The iconography of weapons of Western Slavs in the Early Middle Ages. Some notes on the cultural patterns on the example of the so-called Group of Vyšehrad Codex, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 123-144.

Artūrs Tomsons, Symbolism of medieval swords from the territory of Latvia during the 11th–13th centuries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 145-161.

Artur Sierosławski, Jeszcze włócznia, czy już kopia? Rozważania w kontekście dzieł sztuki europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 162-183.

Arkadiusz Michalak, In the world of medieval symbols. Depiction of a shield from the fresco of St. Martin’s Church in Wichów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 184-208.

Wojciech Wasiak, , The weapon and the artist in the virtual reality of medieval paintings, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 209-234.

Paweł Kucypera, Błażej Muzolf, Krzysztof Rybka, , Późnośredniowieczny miecz ze stanowiska Lutomiersk-Koziówki 3a–c, pow. pabianicki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 235-250.

Adam Sokoliński, Przedstawienia rękawic płytowych na Poliptyku Grudziądzkim, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 251-260.

Arkadiusz Przybyłok, Pavisemen armour. Iconography vs. written sources, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 261-269.

Radosław Zdaniewicz, Elementy uzbrojenia na kaflach renesansowych z założeń dworskich w Kozłowie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 270-277.

Piotr Strzyż, Kalina Skóra, “Muskets and handgonnes inlaid with bone” – ornaments of hand-held firearms in the 16th–17th centuries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 278-300.

Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz, Depictions of angels with firearms in the iconography of the Viceroyalty of Peru, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 29, Łódź 2013, s. 301-317.