acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Najnowszy numer

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 29 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 29
Redaktorzy zeszytu: Paweł Kucypera, Piotr Pudło
Rok wydania: 2013.Wojciech Iwańczak - Kulturowe aspekty broni średniowiecznej w refleksji Andrzeja Nadolskiego

Sven Ekdahl - Bronzezeitliche Petroglyphen mit Waffendarstellungen in Schweden

Juliusz Tomczak - Roman military equipment in the 4th century BC: pilum, scutum and the introduction of manipular tactics
Mikalai Plavinski - Old Russian graffiti as sources of weapon history: preliminary statements


Andrzej Janowski, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło - A sign, a symbol or a letter? Some remarks on omega marks inlaid on early medieval sword blades


Piotr N. Kotowicz - Na tropie spektakularnej omyłki. Nowe spojrzenie na toporek z „napisem” z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
Olgierd Ławrynowicz - The iconography of weapons of Western Slavs in the Early Middle Ages. Some notes on the cultural patterns on the example of the so-called Group of Vyšehrad Codex
Artūrs Tomsons - Symbolism of medieval swords from the territory of Latvia during the 11th–13th centuries


Artur Sierosławski - Jeszcze włócznia, czy już kopia? Rozważania w kontekście dzieł sztuki europejskiej

Arkadiusz Michalak - In the world of medieval symbols. Depiction of a shield from the fresco of St. Martin’s Church in Wichów
Wojciech Wasiak - The weapon and the artist in the virtual reality of medieval paintings


Paweł Kucypera, Błażej Muzolf, Krzysztof Rybka - Późnośredniowieczny miecz ze stanowiska Lutomiersk-Koziówki 3a–c, pow. pabianicki


Adam Sokoliński - Przedstawienia rękawic płytowych na Poliptyku Grudziądzkim


Arkadiusz Przybyłok - Pavisemen armour. Iconography vs. written sources


Radosław Zdaniewicz - Elementy uzbrojenia na kaflach renesansowych z założeń dworskich w Kozłowie


Piotr Strzyż, Kalina Skóra - “Muskets and handgonnes inlaid with bone” – ornaments of hand-held firearms in the 16th–17th centuries


Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz - Depictions of angels with firearms in the iconography of the Viceroyalty of Peru