acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Najnowszy numer

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 27 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 27
Redaktorzy zeszytu: Maria Dąbrowska, Czesław Hadamik, Leszek Kajzer,
Rok wydania: 2010.
Materiały z konferencji w Kielcach pt. „Z nowych badań nad systemami grzewczymi i wytwórczością kaflarską na ziemiach polskich w średniowieczu i nowożytności”
Maria Dąbrowska - Na temat studiów nad kaflarstwem i urządzeniami grzewczymi słów kilka

streszczenie
Czeslaw Hadamik - Zbiór fragmentów kafli średniowiecznych i nowożytnych z badań zamku w Chęcinach, woj. świętokrzyskie

streszczenie
Leszek Kajzer - O kaflach z Modliszewic czyli o piecach elity czasów wazowskich
streszczenie
Jarosław Olejnik - Kafle z zamku radomskiego
streszczenie

Anna Marciniak-Kajzer - System grzewczy zamku w Narzymiu. Wstępna próba rekonstrukcji
streszczenie

Andrzej Kukliński - Pierwsze zidentyfikowane odkrycie pieca typu hypocaustum na Wawelu


streszczenie

Aldona Andrzejewska - Zespół kafli renesansowych z ratusza w Bytomiu
streszczenie

Arkadiusz Tarasiński - Najnowsze odkrycia kafli z zamku w Chudowie koło Gliwic
streszczenie

Wiktoria Długoszewska, Janusz Pietrzak - Wstępna informacja o kaflach z Piotrkowa Trybunalskiego ze szczególnym uwzględnieniem zespołu pozyskanego w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 rokustreszczenie

Zbigniew Lechowicz - Pozostałości pieców w osiemnastowiecznym Królewskim Pałacu Podróżnym w Kutnie


streszczenie

Marta Garas - Zespół Kafli gotyckich z Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego

streszczenie