acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Streszczenie


Anna Marciniak - Kajzer, System grzewczy zamku w Narzymiu. Wstępna próba rekonstrukcji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", nr 27, Łódź 2010, s. 77-87.

Wykopaliska w Narzymiu w pobliżu Działdowa rozpoczęto w 2003 roku. W średniowieczu obszar ten należał do państwa krzyżackiego.
W czasie trzech sezonów badawczych przebadano powierzchnię 454,55 m2. Odkryto pozostałości grodu z murowaną cylindryczną wieżą z 2 połowy XIV wieku i zamku zbudowanego na przełomie XV i XVI w. Przez cały czas siedziba ta należała do właścicieli prywatnych, co jest absolutnym ewenementem w Państwie Krzyżackim. Wcześniejszy obiekt ogrzewany był prawdopodobnie przez piec z kafli garnkowych. Natomiast w zamku funkcjonował piec (piece?) z kafli miskowych z kwadratowym otworem, oraz ogrzewanie typu hypocaustum, o czym świadczy znaleziony fragment obramienia otworu grzewczego.

Ogrzewanie hypocaustyczne było stosunkowo popularne na terenie państwa zakonnego, jednak funkcjonowanie systemu centralnego ogrzewania w siedzibie możnowaładczej stwierdzono po raz pierwszy.