acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Archiwum

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 3 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 3
Redaktor zeszytu: Jerzy Kmieciński
Rok wydania: 1983.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


acta universitatis lodziensis folia archaeologica 2 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 2
Redaktor zeszytu: Jerzy Kmieciński
Rok wydania: 1982.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


acta universitatis lodziensis folia archaeologica 1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 1
Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XIII-XVII wieku.
Autor: Leszek Kajzer
Rok wydania: 1980.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
acta universitatis lodziensis folia archaeologica Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno - Społeczne, Folia Archaeologica. SERIA I, NR 36
Redaktor zeszytu: Jerzy Kmieciński
Rok wydania: 1979.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

acta universitatis lodziensis folia archaeologica Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno - Społeczne, Folia Archaeologica. SERIA I, NR 11
Redaktor zeszytu: Jerzy Kmieciński
Rok wydania: 1976.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego