acta
universitatis
   lodziensis

folia archaeologica

Archiwum

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 29 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 29
Redaktorzy zeszytu: Paweł Kucypera, Piotr Pudło
Rok wydania: 2013.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


acta universitatis lodziensis folia archaeologica 28 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 28
Redaktor zeszytu: Seweryn Rzepecki
Rok wydania: 2011.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


acta universitatis lodziensis folia archaeologica 27 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 27
Redaktorzy zeszytu: Maria Dąbrowska, Czesław Hadamik,
Leszek Kajzer,
Rok wydania: 2010.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 26 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 26
Papers on values and interrelations between Europe and the near east in antiquity
Redaktorzy zeszytu: Ilona Skupińska-Løvset
Rok wydania: 2009.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

acta universitatis lodziensis folia archaeologica 25 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 25
Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej Polsce i materiały z konferencji - Cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu - Białe Błota, 17-19 maja 2000 r.
Redaktorzy zeszytu: Magdalena Maczyńska, Agnieszka Urbaniak
                Rok wydania: 2007
                Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
acta universitatis lodziensis folia archaeologica 24 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 24
Redaktor zeszytu: Leszek Kajzer
Rok wydania: 2004.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


acta universitatis lodziensis folia archaeologica 23 tom 1 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 23, tom I
Redaktor zeszytu: Leszek Kajzer
Rok wydania: 2001.
Miejsce wydania: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego